WHO LÀ TÊN VIẾT TẮT CỦA TỔ CHỨC NÀO

Tổ chức Y tế thế giới (dvdprostore.com)

Tổ chức Y tế trái đất (dvdprostore.com) được thành lập ngày 7 tháng tư năm 1948 với tư biện pháp là cơ quan lãnh đạo và điều phối y tế toàn cầu trong khối hệ thống Liên Hiệp Quốc. Vận động với bố cấp trong tổ chức triển khai (toàn cầu, quanh vùng và quốc gia), rộng 7.000 nhân viên cấp dưới của dvdprostore.com bên trên toàn quả đât cộng tác với cơ quan chỉ đạo của chính phủ của 194 tổ quốc Thành viên cùng các đối tác doanh nghiệp khác để đạt được tầm nhìn của dvdprostore.com khi thành lập và hoạt động là dành được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho toàn bộ mọi người.

Bạn đang xem: Who là tên viết tắt của tổ chức nào

Khu vực Tây tỉnh thái bình Dương

dvdprostore.com ở khu vực Tây Thái bình dương là vị trí trên 1 phần tư dân số quả đât sinh sống, trải dài trên hơn 1 phần ba vòng địa cầu. Nhìn chung, hơn 600 nhân viên của dvdprostore.com làm việc tại 15 văn phòng đại diện thay mặt quốc gia với Văn phòng khu vực tại Manila, Philippines, để cung cấp các đất nước Thành viên đạt được hiệu quả sức khoẻ giỏi hơn cho gần 1,9 tỷ tín đồ dân sinh hoạt 37 đất nước và phạm vi hoạt động của khu vực vực.

Sự hiện hữu của tổ chức triển khai Y tế quả đât tại Việt Nam

Việt nam trở thành nước nhà Thành viên của dvdprostore.com kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. dvdprostore.com là trong những cơ quan trước tiên của đoàn kết Quốc cung cấp trực tiếp ngành y tế việt nam ngay từ lúc chiến tranh xong xuôi và thống nhất khu đất nước. dvdprostore.com ra đời văn phòng đại diện tại hà nội thủ đô năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại tp.hcm năm 2003. Hơn 50 nhân viên của dvdprostore.com tại nước ta đóng vai trò đặc biệt trong việc cung ứng người dân và cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt Nam nâng cao sức khoẻ.

Xem thêm: Muốn Làm Ca Sĩ Thì Thi Vào Trường Nào Và Học Ở Trường Nào? Muốn Làm Ca Sĩ Thì Học Trường NàoTầm nhìn và thiên chức của dvdprostore.com

Tầm nhìn của dvdprostore.com khi ra đời là một thế giới trong đó mọi bạn đều đã đạt được trạng thái mạnh khỏe về thể chất và tinh thần tốt nhất có thể có thể. Sứ mệnh của dvdprostore.com là tăng tốc sức khoẻ, và sự an ninh của con tín đồ và sệt biệt cân nhắc những tín đồ dễ bị tổn thương. dvdprostore.com chuyển động với cam kết về quyền bé người, tính phổ biến và công bằng, dựa trên các nguyên tắc được trải qua trong Hiến pháp của mình.Các chức năng chính của dvdprostore.com bao gồm: đóng vai trò lãnh đạo về các vấn đề đặc biệt đối với mức độ khoẻ với tham gia bắt tay hợp tác khi cần phải có hành hễ chung; xây dựng những chương trình nghiên cứu và khích lệ sự kiến tạo, truyền cài và thịnh hành những kỹ năng có giá trị; tùy chỉnh thiết lập các quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh cũng như ảnh hưởng và theo dõi việc thực hiện; lời khuyên các lựa chọn chế độ dựa trên dẫn chứng và đạo đức; cung ứng hỗ trợ kỹ thuật nhằm khuyến khích sự cố kỉnh đổi; xây dựng năng lượng thể chế bền vững; và theo dõi thực trạng y tế và reviews các xu thế y tế.Sứ mệnh của dvdprostore.com tại nước ta là hỗ trợ Chính phủ đã có được bao phủ chăm lo sức khỏe khoắn toàn dân để tất cả mọi người rất có thể tiếp cận với thương mại & dịch vụ y tế unique cao, trong bối cảnh nhu cầu và thách thức của non sông đang thay đổi sang mức thu nhập trung bình.Để hỗ trợ có hiệu quả, văn phòng thay mặt của dvdprostore.com sử dụng sức mạnh của cha cấp của Tổ chức nhằm mục đích tập trung cung ứng vào lĩnh vực hoàn toàn có thể tạo ra sự gắng đổi; cắt cử đúng fan vào đúng vị trí; thu hút các đối tác một phương pháp hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông; và cải thiện khả năng tích lũy và phân tích thông tin một giải pháp có khối hệ thống của tổ chức.

Những ưu tiên của dvdprostore.com

Chương trình hoạt động chung của dvdprostore.com đặt ra các ưu tiên và chiến lược trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế gắng giới vào thời điểm tháng 5 năm 2018 dự con kiến sẽ trải qua chương trình hoạt động chung đồ vật 13 cho giai đoạn 2019-2023. Chương trình bao hàm ba ưu tiên kế hoạch liên quan với nhau, những biến hóa chiến lược và biến hóa tổ chức tương tự như 10 kết quả để đảm bảo an toàn cuộc sống lành mạnh và tăng tốc sức khỏe cho toàn bộ mọi lứa tuổi. Cha ưu tiên chiến lược là:

Bao phủ chăm sóc sức khỏe khoắn toàn dân: thêm một tỷ fan hưởng lợi từ bao phủ chăm lo sức khỏe mạnh toàn dân.Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ bạn được đảm bảo an toàn tốt hơn trước các tình huống y tế khẩn cấp.Người dân bao gồm sức khoẻ giỏi hơn: thêm một tỷ người dân có sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt hơn.


Việt nam giới trở thành nước nhà Thành viên của dvdprostore.com kể từ ngày 17 mon 5 năm 1950. dvdprostore.com là giữa những cơ quan thứ nhất của hòa hợp Quốc cung cấp trực tiếp ngành y tế việt nam ngay từ khi chiến tranh xong xuôi và thống nhất khu đất nước. dvdprostore.com thành lập và hoạt động văn phòng thay mặt tại hà nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại tp.hcm năm 2003. Hơn 50 nhân viên cấp dưới của dvdprostore.com tại việt nam đóng vai trò đặc trưng trong việc cung ứng người dân và chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ.