Trả lời câu hỏi bài 35 vật lý 11

Hướng dẫn giải bài xích 35. Thực hành: xác định tiêu cự của thấu kính phân kì đồ dùng Lí 11 để giúp những em học sinh học tốt môn trang bị lý 11, ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi bài 35 vật lý 11


LÍ THUYẾT

​I – mục tiêu thí nghiệm

1. Biết được phương thức xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng phương pháp ghép nó đồng trục cùng với thấu kính quy tụ để tạo ảnh thật của đồ dùng qua hệ nhị thấu kính.

2. Rèn luyện tài năng sử dụng giá bán quang học tập để xác minh tiêu cự của thấu kính phân kì.

II – phương tiện thí nghiệm

Bộ trang bị thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính phân kì được bố trí như Hình 35.1a.

*

1. giá quang học G, tất cả thước nhiều năm 75cm

2. Đèn chiếu Đ, nhiều loại 12 V- 21 W

3. bạn dạng chắn sáng sủa C, color đen, bên trên mặt bao gồm một lỗ tròn mang hình hàng đầu dùng làm cho vật AB.

4. Thấu kính phân kỳ L.

5. Thấu kính hội tụ L0.

6. bản màn ảnh M


8. cỗ hai dây dẫn bao gồm đầu phích căm.

III – cửa hàng lý thuyết

– áp dụng công thức tính vị trí hình ảnh tạo vày thấu kính (frac1f) = (frac1d) + (frac1d’) (1)

⇒ f = (fracd.d’d+d’) (2)

– Lập quan hệ giữa vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính qua hệ có thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

Trả lời thắc mắc C1 trang 219 thứ Lý 11

Hãy nêu rõ:

– đặc thù của hình ảnh ảo A’B’ tạo vị thấu kính phân kì đối với vật thật AB

– quy cầu về vệt đại số của những đại lượng d, d’, f’ trong công thức (35.1)


Trả lời:

– Ảnh ảo A’B’ tạo vì chưng vật thiệt AB là hình ảnh có kích thước nhỏ hơn vật, và thuộc chiều đối với vật.

– Quy cầu về dấu đại số của các đại lượng f, d, d’ trong bí quyết 35.1

+ Ảnh là ảnh ảo phải d’ IV – ra mắt dụng nạm đo

*


V – thực hiện thí nghiệm


– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn tương xứng để thu được hình ảnh thật xuất phát điểm từ một màn chắn.


– Đo các khoảng cách d, d’ và ghi chép các số liệu.

– Tính tiêu cự của thấu kính trong mỗi lần đo theo bí quyết (1).

Xem thêm:

– Tính quý hiếm trung bình của tiêu cự.

– Tính được không nên số của phép đo.

– trình bày được tác dụng và thừa nhận xét được tại sao gây ra không nên số.

1. Trả lời thắc mắc C2 trang 221 đồ vật Lý 11

Muốn thấu kính quy tụ L0 chế tác ra hình ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thật AB (Hình 35.2a), ta cần phải chọn khoảng cách từ đồ vật AB cùng từ màn ảnh M mang lại thấu kính quy tụ L0 thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại gì so với tiêu cự của thấu kính này?


*

Trả lời:

Muốn thấu kính hội tụ L0 tạo ra ra hình ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thiệt AB thì đồ vật AB buộc phải nằm trong tầm từ f mang đến 2f, có nghĩa là f 0 được xem theo công thức:

$d’=fracd.fd-f$

2. Trả lời câu hỏi C3 trang 221 đồ Lý 11

Muốn hình ảnh cuối thuộc của vật AB tạo bởi hệ thấu kính (L, L0) bố trí như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L cùng thấu kính quy tụ L0 phải to hơn hay nhỏ tuổi hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 ? giải thích tại sao.

Trả lời:


Khoảng cách giữa thấu kính phân kì L cùng thấu kính hội tụ L0 phải to hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ L0:

Vì hình ảnh cuối cùng của trang bị AB là hình ảnh thật, nên hình ảnh sẽ ngược hướng với vật, do đó số thổi phồng của hình ảnh sau cùng phải bé dại hơn 0 (k 1 . K2 = $(-fracd’_1d_1).(-frac-d’_2d_2)$

Vì d’1 1 > 0 phải $fracd’_2d_2$ > 0 $Leftrightarrow$ d2 > f2

Gọi L là khoảng cách hai thấu kính ⇒ d2 = L – d’1 ⇔ L – d’1 > f2

Vì d’1 1 > f2 thì L > f2

Vậy muốn hình ảnh cuối thuộc của trang bị AB tạo vì chưng hệ thấu kính (L, L0) bố trí như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L cùng thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ L0.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Họ cùng tên: …. Lớp: …. Tổ: ….

1. Tên bài xích thực hành

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

2. Bảng thực hành 35.1

Vị trí (1) vật AB: 150 (mm)
Lần đod (mm)|d′| (mm)f (mm)Δf (mm)
16830-53,681,31
26730– 54,320,67
36831– 56,971,98
46830– 53,681,31
56931– 56,291,3
Trung bình$arf$ = – 54,99 (mm)$overlineDelta f$ = 1,314 (mm)

3. Tính công dụng của phép đo trong Bảng thực hành thực tế 35.1

– Tính cực hiếm tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong mỗi lần đo: tác dụng ghi trong bảng

– Tính giá trị trung bình $arf$ của các lần đo: $arf = – 54,99 (mm)$

– Tính sai số tuyệt vời nhất trong những lần đo: $Delta f$ = $left | arf -f ight |$

– Tính không nên số hoàn hảo nhất trung bình $overlineDelta f$ của các lần đo:

$overlineDelta f = fracoverlineDelta f_1+overlineDelta f_2+overlineDelta f_3+overlineDelta f_4+overlineDelta f_55 = 1,314 (mm)$

– Tính không nên số tỉ đối trung bình:

$delta = fracoverlineDelta f = left | frac1,314-54,99 ight | = 0,024$

4. Viết kết quả phép đo

$f=arfpm overlineDelta f=-54,99pm 1,314 (mm)$

Với $δ = 0,024$

CÂU HỎI

1. Giải bài xích 1 trang 223 vật Lý 11

Viết phương pháp thấu kính cùng nói rõ quy ước về dấu của những đại lượng gồm trong công thức này.

Trả lời:

Công thức về thấu kính:

$1 over f = 1 over d + 1 over d’$

+ f là tiêu cự của thấu kính: f > 0: thấu kính hội tụ, f 0: vật dụng thật ; d 0: hình ảnh thật; d’ 0 với d > 0 : đồ thật, hình ảnh thật

⇒ k 0 : vật dụng thật, ảnh ảo

⇒ k > 0: đồ dùng và hình ảnh cùng chiều.

2. Giải bài xích 2 trang 223 đồ Lý 11

Trình bày cách thức đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đang được tiến hành trong xem sét này.

Vẽ hình ảnh thật của một vật dụng thật AB đặt vuông góc cùng với trục bao gồm của một hệ nhị thấu kính đồng trục L, L0. Cho thấy thêm thấu kính phân kì L đặt gần đồ gia dụng AB hơn so cùng với thấu kính hội tụ L0 và hình ảnh cuối thuộc tạo bởi hệ thấu kính này là hình ảnh thật.

Trả lời:

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn tương xứng để thu được ảnh thật từ 1 màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ cùng ghi chép các số liệu.

3. Giải bài 3 trang 223 trang bị Lý 11

Có thể xác minh tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi triển khai thí nghiệm này được không ? trường hợp biết, em hãy nói rõ ngôn từ này trực thuộc phần như thế nào của bài bác thí nghiệm.

Trả lời:

Có thể xác minh tiêu cự của thấu kính quy tụ L0 vào mục V.2, bài bác 35 SGK thiết bị Lý 11. Sau khoản thời gian thu được ảnh thật A’B’ to hơn vật AB hiện thị rõ trên màn ảnh M, ta phải đo các khoảng cách d0 từ đồ vật AB và khoảng cách d’0 từ ảnh thật A’B’ mang đến thấu kính quy tụ L0 nhằm tính tiêu cự f0 của thấu kính này theo bí quyết (35.1).

4. Giải bài bác 4 trang 223 trang bị Lý 11

Hãy nói rõ cách xác minh đúng vị trí ảnh rõ nét của một đồ gia dụng hiện trên màn ảnh đặt nghỉ ngơi phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Trả lời:

Có thể xác minh đúng vị trí hình ảnh rõ nét của một vật dụng trên màn hình ảnh M đặt ở phía sau đó 1 thấu kính hoặc hệ thấu kính bằng phương pháp vừa quan ngay cạnh mép các đường viền của ảnh, vừa phối hợp di chuyển về cả hai phía đối với một trong ba đối tượng: hoặc vật, hoặc màn ảnh, hoặc các thấu kính, làm sao cho mép những đường viền hình ảnh thay đổi dần từ không rõ nét (bị nhòe) chuyển sang nhan sắc nét, rồi lại ko rõ nét. Sau vài lần so sánh mức độ sắc nét của mép những đường viền ảnh, ta hoàn toàn có thể xác định được vị trí ảnh hiện rõ nét nhất trên màn hình ảnh M.

5. Giải bài bác 5 trang 223 trang bị Lý 11

Hãy cho biết thêm những tại sao nào có thể gây cần sai số tự nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong xem sét này.

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu gây yêu cầu sai số bất chợt của phép đo tiêu cự thấu kính phân kỳ trong phân tách này rất có thể do:

– Không xác minh được đúng vị trí ảnh hiện rõ nét nhất trên màn hình ảnh M;

– những quang trục của thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ L0 chưa trúng nhau;

– Đèn Đ không đủ công suất để phát sáng hoặc dây tóc đèn chưa được kiểm soát và điều chỉnh nằm làm việc tiêu diện của kính tụ quang quẻ (lắp sinh sống đầu đèn Đ).

6. Giải bài 6 trang 223 vật dụng Lý 11

Có thể triển khai phép đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng cách ghép nó đồng trục với cùng 1 thấu kính hội tụ L0, tuy nhiên vật thiệt được đặt gần thấu kính hội tụ hơn so với thấu kính phân kì được không?

Nếu biết, em hãy trình diễn rõ quá trình tiến hành thí nghiệm và vẽ hình minh họa sự tạo ảnh của vật.

Trả lời:

Có thể triển khai phép đo tiêu cự của thấu kính phân kỳ L bằng phương pháp ghép nó đồng trục với một thấu kính quy tụ L0, nhưng vật thiệt AB được để gần thấu kính quy tụ L0 rộng so cùng với thấu kính phân kỳ L.

Phương án này sẽ cho kết quả đúng đắn hơn. Tại sao là do chùm sáng sủa từ đồ AB, sau khoản thời gian truyền qua thấu kính hội tụ L0, được tụ lại ngay sát trục chủ yếu hơn. Vì thế toàn cỗ thông lượng ánh nắng phía sau thấu kính quy tụ L0 đầy đủ truyền qua thấu kính phân kỳ L, nên ảnh A2B2 hiện nay trên màn ảnh M sẽ rõ nét hơn không ít và độ tương bội nghịch sáng về tối cũng rõ nét hơn.

Bài trước:

Trên đây là phần hướng dẫn bài bác 35. Thực hành: khẳng định tiêu cự của thấu kính phân kì đồ Lí 11 đầy đủ, gọn gàng và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn đồ gia dụng lý 11 tốt nhất!