Phải Làm Sao Với Tình Yêu Trẻ Con Này

Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang lại phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch.

Bạn sẽ xem: Phải làm thế nào cùng với tình yêu con nít này

Omega vào cu00e2u truyu1ec7n nu00e0y cu1ee7a chu00fang ta lu00e0 mu1ed9t cu1eadu bu00e9 shota, cu1eadu luu00f4n luu00f4n su1ed1ng vào su1ef1 cu00f4 u0111u1ed9c vu00e0 chu01b0a mu1ed9t ai chu1ecbu lu1eafng nghe cu1eadu tu00e2m su1ef1.

Bạn đang xem: Phải làm sao với tình yêu trẻ con này

Sau khi thu1eed ru1ea5t nhiu1ec1u viu1ec7c nhu01b0ng khu00f4ng thu00e0nh cu00f4ng, cu1eadu u0111u00e0nh chu1ecdn bé u0111u01b0u1eddng lu00e0m trai bao u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 du00e0nh du1ee5m tiu1ec1n mu00e0 ru1eddi khu1ecfi thu00e0nh phu1ed1 cu1eadu u0111ang su1ed1ng. Mu1ed9t hu00f4m khi u0111ang u201chu00e0nh su1ef1u201d, cu1eadu bu1ecb phu00e1t hiu1ec7n bu1edfi mu1ed9t chu00e0ng trai lu1ea1 mu1eb7t. Tru00f9ng hu1ee3p ráng, ngu01b0u1eddi u0111u00f3 lu1ea1i mu1edbi chuyu1ec3n u0111u1ebfn tu1eeb Tokyo vu00e0 hu1ecdc cu00f9ng lu1edbp vu1edbi cu1eadu, Takagi. Ru1ed3i mu1ecdi viu1ec7c su1ebd ra làm sao u0111u00e2y? u00a0 ","views":212905,"seo":"Phu1ea3i Lu00e0m Sao Vu1edbi Tu00ecnh Yu00eau Tru1ebb Con Nu00e0y! cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 KURENAI lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n trực rỡ u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi, H vu0103n, ABO, su1ee7ng ngu1ecdt, ngu01b0u1ee3c, cao H","old_id":335,"created":1607874531,"updated":1607874531,"source_slug":null,"crawler":null,"last_order":4}" chapters_data="">u00a0u00a0 Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang đến phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Omega trong cu00e2u truyu1ec7n nu00e0y cu1ee7a chu00fang ta lu00e0 mu1ed9t cu1eadu bu00e9 shota, cu1eadu luu00f4n luu00f4n su1ed1ng vào su1ef1 cu00f4 u0111u1ed9c vu00e0 chu01b0a mu1ed9t ai chu1ecbu lu1eafng nghe cu1eadu tu00e2m su1ef1. Sau Khi thu1eed ru1ea5t nhiu1ec1u viu1ec7c nhu01b0ng khu00f4ng thu00e0nh cu00f4ng, cu1eadu u0111u00e0nh chu1ecdn nhỏ u0111u01b0u1eddng lu00e0m trai bao u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 du00e0nh du1ee5m tiu1ec1n mu00e0 ru1eddi khu1ecfi thu00e0nh phu1ed1 cu1eadu u0111ang su1ed1ng.

Xem thêm:

Mu1ed9t hu00f4m khi u0111ang u201chu00e0nh su1ef1u201d, cu1eadu bu1ecb phu00e1t hiu1ec7n bu1edfi mu1ed9t chu00e0ng trai lu1ea1 mu1eb7t. Tru00f9ng hu1ee3p núm, ngu01b0u1eddi u0111u00f3 lu1ea1i mu1edbi chuyu1ec3n u0111u1ebfn tu1eeb Tokyo vu00e0 hu1ecdc cu00f9ng lu1edbp vu1edbi cu1eadu, Takagi. Ru1ed3i mu1ecdi viu1ec7c su1ebd ra làm sao u0111u00e2y? u00a0 ","views":212905,"seo":"Phu1ea3i Lu00e0m Sao Vu1edbi Tu00ecnh Yu00eau Tru1ebb Con Nu00e0y! cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 KURENAI lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tnhãi nhép u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi, H vu0103n, ABO, su1ee7ng ngu1ecdt, ngu01b0u1ee3c, cao H","old_id":335,"created":1607874531,"updated":1607874531,"source_slug":null,"crawler":null,"last_order":4}" chapters_data=""> Bản dịch đã có sự cho phép Reup của tập thể nhóm dịch.

Omega vào câu truyện này của bọn họ là một trong những cậu bé bỏng shota, cậu luôn luôn sinh sống vào sự cô độc và chưa một ai chịu lắng tai cậu vai trung phong sự. Sau Lúc test rất nhiều việc mà lại không thành công, cậu đành lựa chọn con phố làm cho trai bao để có thể tích góp tiền nhưng bong khỏi thị thành cậu đang sống. Một hôm Lúc sẽ “hành sự”, cậu bị phân phát hiện nay bởi vì một con trai trai kỳ lạ mặt. Trùng hòa hợp gắng, người này lại new chuyển tới từ Tokyo và học cùng lớp cùng với cậu, Takagi. Rồi những việc đang ra làm sao đây?