No·l Prenatz Lo Fals Marit

Aquestpoema eliminar troba en el cançoner ese recull tota l’obra ese s’haconservat del Cerverí ese Girona. De fet, només se’n preservación laprimera i és per això que cuales ens ha arribat lid biografia de laseva vida. Alguno obstant, gràcies a documentació phi al·lusions un laseva obra entre sabem que va escriure adelante els anys 1250 i 1285.
Aixídoncs, sabem ese estava vinculat uno la reialesa ja que treballava irebia los seu salari dels reis Jaume me gustaría i Pere II i pel vescomte RamonFolc de Cardona. El seu vertader nom ser Guillem ese Cervera però vaadoptar los nom después Cerverí después Girona (Cerverí és ns gentilici de laseva terra natal i Girona ja que Jaume i li va concedir unes terresd’aquesta ciutat).

Tu lees esto: No·l prenatz lo fals marit


Vaser l’últim poema trobadoresc identificación se’n conserven cent vint poemes.La seva sitio tractava temes variats. Podem dividir-la dentro l’obraamorosa, la convencional (crítica ese la conducta dels cavallers i del lesdiferències adelante les classes socials), la religiosa (composicionsen lloança un la Verge), la narrativa, els proverbis (un poetisas llargdedicat als seus fills término aconsellar-los, sovint des d’exemples dela vida quotidiana o històrics) me gustaría la extendido (composicions los tenenels seu origen en cançons populars).
Noel prengueu lo fals marit estaria dins la part popular i amorosa dela seva obra. Dentro de concret, eliminar tracta d’una viadeyra,“cançó decamí”, que llama el seu nom indica, és ns tipus de cançó cantadai tocada pels joglars als seus senyors feudals término fer menys pesatsels viatges llargs i monòtons.
Desd’un marc més general, la seva obra pertany uno la poesiatrobadoresca, que sorgeix al sud después França un finals ese segle XI ifins uno la primera meitat del segle XV, que ~ arriba també uno Catalunyai ns nord d"Itàlia. Denominaciones tracta después poesia dentro de llengua vulgar occitana,i a Catalunya dentro el dialecte provençal, ese ja començavaassemblar-se al català.
Enaquella època, els que escrivien poemes dentro de aquesta llenguas’anomenen trobadors, que denominada diferenciaven dels poetes, los hofeien dentro de llatí. Aquests poetes es dedicaven compondre poemes,normalment musicals, dentro de les corts feudals dels nobles.
Esconeixen uns 350 trobadors dels quals laa vintena eren d"origencatalà. Cerverí ese Girona és los que té l’obra més extensa, impuesto escriure tant ns trobar ric ( estil formal, los buscava laperfecció donant molta importància a la sonoritat del la paraula ique feia servicio un llenguatge identificación una rima complicades) com el trobarlleu (senzill, ese caràcter popular, amb paraules me gustaría recursosd’estil alguno difícils).
Elpoema tracta un súbdito molt habitual dentro de la poesia trobadoresca, l’amorcortès, que eliminar tracta d’una dama s"ha después casar amb un home,normalment período conveniència me gustaría un tercera personatge hacer los esfuerzos evitar-hoja que n’està enamorat.
Enaquest poema, el trobador critica durant tot ns poema ns futur maritde la dama, anomenada Jana abrinada (ximplet, boig, mal educat, necii ensopit, etc.). Finalment, Cerverí declarar el seu amorindirectament, ja que diu que los millor per ellas seria anar al llitamb “l’amic” referint-se un ell mateix. D’aquesta maneraintenta convèncer a la señora perquè refusi después casar-se amb el seumarit identificación que ho faci amb ell(versos setze) identificación la torna ns advertir detots els aspectes negatius de casar-se amb l’home ese li hanbuscat.
Estracta d"una viadeyra, és un dir, d"una “cançó después camí”,perquè està escrit a salida d"un refrany ese s"anirà repetint alfinal del cada una ese les estrofes. Aquesta constituyen paral·lelísticacoincideix amb el ese les cantigues galaicoportugueses, me gustaría podria serque hagués après aquesta tècnica ja ese va tenir l’oportunitatde conèixer Alfons ns Savi, que va escriure ns recull ese cantigues(Càntiques de Santa Maria).

Ver más: Uncaus Abre Inscripción A Carreras Sin Titulo Secundario A Distancia


Entotal té siete estrofes de 3 versos cadascuna amb la a distribuciósil·làbica ese 7/7/4 excepte la primero estrofa los nomes te 2versos, los primer de siete síl·labes i el segon de cuatro que és ns refranyi que eliminar repeteix ns cada estrofa. Período tant estem davant ns poemaformat per la a introducció de 2 versos me gustaría sis tercets amb versosd’art menor (heptasíl·labs me gustaría tetrasíl·labs).
Formalmentel poema està estructurat comenzando paral·lelismes queserveixen término emfatitzar identificación deixar clar l’odi ese poeta lid al futurmarit de la protagonista i la seva intenció ese convèncer la damaperquè es prácticamente amb ell. Eliminar veu clarament que ns poema parla deltòpic de l’amor cortès.
Alsversos 1,3 i seis hi ha ns paral·lelisme i una anàfora (No elprengueu, ns fals marit), ns missatge cap a la dama que li diuque alguna es casi amb los seu promès. Cal acentuado que utilitzal’adjectiu fals molts cops per descriure el marit de la dama, jaque en realitat ella no està enamorada d’ell sinó del poeta, ideixa clar que eliminar tracta d’un matrimoni del conveniència.
Esrepeteixen més anàfores: als versos diez i quince (No sigui per vósamat) i als versos 13 i dieciocho (No jegui amb vós al llit) queparlen despectivament para el marit identificación donen raons per ella quals laprotagonista alguno s"ha de casar amb ell. Dentro de la segona me gustaría la terceraestrofa, fa atender l"anàfora dentro de el segon vers, mentre que dentro laquarta i dentro la cinquena los fa servicio a principi d"estrofa.
Coma conclusió cal acentuado l’obra después Cerverí después Girona jaque tanca i resumeix la literatura trobadoresca provençal, después granimportància perquè, tot i estar escrita en provençal, ha sigut labase después la lírica catalana. Uno més, és el trobador ese que esconserven més composicions (cent vint del les dos-cents escrites enprovençal són seves).
Pelque fa al poema, és uno poema popular però amb versos i ns seu atentrecompte dels versos i ns ritme. És essential ja los és l’únicaviadera que eliminar conserva.

Ver más: Veja Quais Sã O Que Significa No Whatsapp : Entenda A Origem Do Nome


ad’abril 13, 2017
*

BÈLGICA

Bèlgica después Josep cecner Per Judit Maynou sí fossin ns meu fat apellido terres estrangeres, m’agradaria fer-me vell en un país on es ...