Mẫu Biên Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

74 biểu chủng loại mới thực hiện trong xử phạt phạm luật hành bao gồm vừa được phát hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật pháp Xử lý vi phạm luật hành chính.


*
Mục lục bài viết

Theo đó, 74 biểu mẫu new (44 mẫu quyết định và 30 chủng loại Biên bản) sử dụng trong xử phạt phạm luật hành chính, gồm:

*
74 biểu mẫu mã xử phạt vi phạm hành chính

Ảnh chụp một phần Quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính không lập biên bản

STT

số

Mẫu biểu

MẪU QUYẾT ĐỊNH

1.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính

MQĐ01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

2.

MQĐ02

Quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính (sử dụng cho tất cả trường đúng theo một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức triển khai một hoặc những hành vi vi phạm luật hành chính)

3.

MQĐ03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

4.

MQĐ04

Quyết định giảm/miễn phần còn tại/miễn cục bộ tiền phạt phạm luật hành chính

5.

MQĐ05

Quyết định nộp chi phí phạt các lần

6.

MQĐ06

Quyết định hoãn thi hành đưa ra quyết định xử phụt trục xuất

7.

MQĐ07

Quyết định chống chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập

8.

MQĐ08

Quyết định chống chế khấu trừ tiền từ tài khoản

9.

MQĐ09

Quyết định chống chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả

10.

MQĐ10

Quyết định cưỡng chế thu tiền, gia sản để thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính/hoàn trả tởm phí

11.

MQĐ11

Quyết định chống chế buộc thực hiện biện pháp hạn chế hậu quả

12.

MQĐ12a

Quyết định chống chế thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành bao gồm (sử dụng đến trường hợp cưỡng chế khấu trừ 1 phần lương/một phần thu nhập/tiền từ thông tin tài khoản và buộc tiến hành biện pháp hạn chế hậu quả)

13.

MQĐ12b

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt phạm luật hành thiết yếu (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế kê biên gia tài có giá bán trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn lại và buộc triển khai biện pháp khắc chế hậu quả)

14.

MQĐ12c

Quyết định chống chế thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu (sử dụng đến trường hợp chống chế thu tiền, gia tài để thi hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính/hoàn trả ngân sách đầu tư và buộc tiến hành biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả)

15.

MQĐ13

Quyết định kê biên gia tài có giá trị khớp ứng với số tiền phạt

16.

MQĐ14

Quyết định tịch thâu tang vật, phương tiện phạm luật hành chủ yếu (sử dụng mang đến trường đúng theo không ra ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính hoặc hết thời hạn tạm duy trì mà bạn vi phạm, nhà sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chưa đến nhận)

17.

MQĐ15

Quyết định buộc triển khai biện pháp hạn chế hậu trái (sử dụng mang đến trường thích hợp không ra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

18.

MQĐ16

Quyết định buộc tiêu diệt tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

19.

MQĐ17

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu (sử dụng mang đến trường hợp bạn bị xử phân phát chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

20.

MQĐ18

Quyết định tạm giữ bạn theo giấy tờ thủ tục hành chính

21.

MQĐ19

Quyết định kéo dãn dài thời hạn trợ thì giữ người theo thủ tục hành chính

22.

MQĐ20

Quyết định tạm giữ lại tang vật, phương tiện phạm luật hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

23.

MQĐ21

Quyết định kéo dãn dài thời hạn tạm giữ tang thiết bị phương tiện vi phạm luật hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề

24.

MQĐ22

Quyết định giao phương tiện giao thông vận tải bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

25.

MQĐ23

Quyết định khấu trừ tiền để bảo lãnh

26.

MQĐ24

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị trợ thời giữ

27.

MQĐ25

Quyết định khám tín đồ theo thủ tục hành chính

28.

MQĐ26

Quyết định khám phương tiện vận tải, dụng cụ theo giấy tờ thủ tục hành chính

29.

MQĐ27

Quyết định đi khám nơi đựng giấu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

30.

MQĐ28

Quyết định xét nghiệm nơi đựng giấu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính là chỗ ở

31.

MQĐ29

Quyết định diệt bỏ giải pháp ngăn ngăn và bảo đảm an toàn xử lý vi phạm luật hành chính

32.

MQĐ30

Quyết định gửi phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá thể giữ, bảo vệ về địa điểm bị tạm bợ giữ

33.

MQĐ31

Quyết định nhất thời đình chỉ thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

34.

MQĐ32

Quyết định xong xuôi tạm đình chỉ thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

35.

MQĐ33

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm luật có tín hiệu tội phạm để truy cứu trọng trách hình sự

36.

MQĐ34

Quyết định về vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

37.

MQĐ35

Quyết định về việc giao quyền chống chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

38.

Xem thêm:

MQĐ36

Quyết định về việc giao quyền trợ thời giữ tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

39.

MQĐ37

Quyết định ngừng việc giao quyền xử phạt vi phạm luật hành chính/cưỡng chế thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ tín đồ theo thủ tục hành chính

40.

MQĐ38

Quyết định sửa đổi, xẻ sung, hủy bỏ một phần quyết định vào xử phạt vi phạm hành chính

41.

MQĐ39

Quyết định gắn thêm chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

42.

MQĐ40

Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

43.

MQĐ41

Quyết định trưng cầu giám định

44.

MQĐ42

Quyết định đưa giấy phép, chứng chỉ hành nghề sẽ quá thời hạn tạm bợ giữ/hết thời hiệu thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

MU BIÊN BẢN

1.

MBB01

Biên hàn phạm luật hành chính

2.

MBB02

Biên phiên bản làm việc

3.

MBB03

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

4.

MBB04

Biên bản xác định cực hiếm tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

5.

MBB05

Biên bạn dạng xác minh diễn biến của vụ việc vi phạm luật hành chính

6.

MBB06

Biên phiên bản về vấn đề không nhận ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

7.

MBB07

Biên bản về bài toán không nhận quyết định cưỡng chế thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

8.

MBB08

Biên phiên bản giữ giấy phép, chứng từ hành nghề

9.

MBB09

Biên phiên bản xác minh thông tin về tiền, tài sản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế

10.

MBB10

Biên bạn dạng cưỡng chế thu tiền, gia sản để thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả gớm phí

11.

MBB11

Biên bản cưỡng chế buộc tiến hành biện pháp hạn chế hậu quả

12.

MBB12

Biên phiên bản cưỡng chế kê biên gia sản có giá bán trị khớp ứng với số chi phí phạt/phải hoàn trả

13.

MBB13

Biên bạn dạng giao bảo vệ tài sản kê biên

14.

MBB14

Biên bạn dạng chuyển giao gia sản đã kê biên để chào bán đấu giá

15.

MBB15

Biên phiên bản tạm duy trì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề

16.

MBB16

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (sử dụng cho trường vừa lòng không ra ra quyết định tạm giữ lại tang vật, phương tiện phạm luật hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề)

17.

MBB17

Biên bạn dạng trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm thời giữ

18.

MBB18

Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh

19.

MBB19

Giao phương tiện giao thông bị tạm duy trì theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

20.

MBB20

Biên phiên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

21.

MBB21

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

22.

MBB22

Biên bạn dạng bàn giao người dân có hành vi vi phạm luật hành chính/bị áp giải

23.

MBB23

Biên phiên bản khám fan theo thủ tục hành chính

24.

MBB24

Biên bạn dạng khám phương tiện đi lại vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

25.

MBB25

Biên bản khảm nơi cất giấu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

26.

MBB26

Biên phiên bản niêm phong tang vật, phương tiện phạm luật hành chính bị tạm duy trì theo thủ tục hành chính

27.

MBB27

Biên bạn dạng mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành bao gồm bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

28.

MBB28

Biên bạn dạng bản giao hồ sơ vụ phạm luật có dấu hiệu tội phạm nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự

29.

MBB29

Biên phiên bản chuyển hồ sơ và đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu để tổ chức triển khai thi hành

30.

MBB30

Biên bạn dạng chuyển giấy phép, chứng từ hành nghề đã quá thời hạn tạm bợ giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hiện hành, theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP, gồm 32 biểu mẫu thực hiện trong xử phạt vi phạm hành chính (gồm trăng tròn mẫu Quyết định, 11 chủng loại Biên bạn dạng và 01 biểu mẫu khác).