ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN

Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Tiếng Anh của các tỉnh trong cả nước (có đáp án HD chấm)


... Snghỉ ngơi Giáo Dục Đào Tạo ĐÁP.. ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚPhường. 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút ít (Không đề cập thời hạn phạt đề) Mỗi câu 0,5 điểm ... student Ssinh hoạt Giáo Dục Đào Tạo KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚPhường. 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút ít (Không kể thời gian phát đề) 35 (Thí sinc có tác dụng giấy ... ký:………………………… STại GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚPhường. 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2014-năm ngoái Môn thi: Tiếng Anh (Chuyên) A LISTENING Part I (5.0 points):...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 không chuyên


*

... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) 198 + ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... để phơng trình bao gồm nhị nghiệm phân biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= ... để phơng trình hai nghiệm rành mạch x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A=...
*

... holidays?” I asked them (use reported speech) > 37 People built this bridge ten years ago (change inkhổng lồ passive) > 38 He is tired,...
*

... answer key to lớn this thử nghiệm / now ……………………………………………………………………………………… Trêng THCS B¶o §µi DE ON THI VAO LOP.. 10 trung học phổ thông TEST I Choose the best answer khổng lồ complete the following sentences: ( 2.0p ) 1.This is the ... terrfic I"m so proud of hyên and love sầu hyên ổn so much 1.Who you think the writer sends this posthẻ to? 2.What does he think about his father? 3.What unique ... 4.Computers are used to lớn kiến thiết new models People ………………………………………………… Trêng trung học cơ sở B¶o §µi DE ON THI VAO LOPhường 10 THPT TEST i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that...
*

*

... never => ever 10 stvà => standing PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A II (8 pts.) 1-D 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this document ... Write your answer in the box provided (10 pts.) The attack in the đô thị center last night (example) the kind of behavior amongst young people that many object lớn This matter is very (confidence) Don’t ... with this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth inlớn my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... A 45 A D 16 C 26 B 36 A 46 B B 17 A 27 D 37 D 47 C D 18 B 28 C 38 B 48 C D 19 B 29 D 39 C 49 C 10 A 20 D 30 A 40 C 50 C ...
... pass saw was wearing telling arrives is 10 smells PART C: READING I pt (0.1 point/answer) B A B D A C C A D 10 B II pt (0.1point/answer) F T T F F F T F T 10 T PART D: WRITING I 1.4 pts (0.2 point/answer) ... be (imagine) Should English be a (compel) foreign language in Vietnam? 10 I’m very proud to lớn be chosen for the (nation) team 10 III Circle the underlined word/phrase that is incorrect in each sentence ... D 10 The Smiths never go out in the evening, don’t they? A B C D IV Put each verb in brackets in the correct tense or size Write your answer in the box provided (1 pt.) A This is...

Xem thêm:


... we _(4-be) in big trouble now When I entered his room, I saw him (5 – sleep) _in a chair Hardly he (6-take) up the book when the phone (7-ring) He resented (8-ask) (9-wait) He ... in the box below (10 pts) (0.5pt/sentence) D – terms D – had never seen A – you took B – it impossible B - hooked C – resist B – shelved D – faith C – taste 10 B - delay 11 B - certificate 12 ... certificate 12 B – returns 13 C – missing 14 D -filled 15 B - credible 16 D – nature 17 A – should have done 18 C - nevertheless 19 A-would have sầu failed 20 D - tell 14 b Supply the correct form of the...
... ĐÁP ÁN B A C 13 B 17 D 21 D 25 C 29 D 33 A 37 C C C 10 D 14 B 18 A 22 A 26 B 30 B 34 B 38 D A B 11 B 15 A 19 C 23 B 27 C 31 A 35 A 39 C D D 12 B 16...
... ever 10 stvà => standing V (5 pts.) PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E II (8 pts.) 1-D 8-G PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this ... C B C 10 A 11 D 12 B 13 D 14.C 15.B XXX PART B I (15 pts.) II (5 pts.) advantage fire faith victory leave sầu III (10 pts.) exemplified/exemplifies confidential mid-sentence dependants down-pour ... with this particular drug is (neglect) A (dominate) frikết thúc is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The end  Hướng dẫn chnóng Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR & VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C đôi mươi C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
... HẾT - Họ tên thí sinh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 2 015 -2 016 ĐÁPhường. ÁN MÔN TIẾNG ANH Câu 1: (1 điểm) Tìm từ bỏ tất cả phần gạch men chân phát ... 60 từ) Anh Sơn theo bảng công bố sau, bắt đầu câu đến sẵn Đáp án gợi ý: Anh Son Distict is/is located in the west of Nghe An province, about 10 0 km from Vinch City & it was founded in 19 63 It ... was founded in 19 63 It now comprises/has an area of 597 sq km The population of Anh Son is/ Anh son has a population of about one hundred thirteen thousand people It is not only famous for tourist...
... THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / TRƯỜNG trung học cơ sở HƯƠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2 015 -2 016 ĐỀ THI THỬ-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH Ngày thi: 15 /03/2 015 Thời gian có tác dụng bài: ... the given words (1pt) They have sầu just bought some English books → Some English books Minc last wrote lớn his pen pal five sầu months ago ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / → Minch ... (1pt) They / not see / each other / since / they / leave sầu / school → He/ not pass/ coming exam/unless/ work/ hard → i The end – ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 )...
Từ khóa: đề thi demo vào lớp 10 môn tiếng anh 2013đề thi thử vào lớp 10 môn giờ anh 2015đề thi demo vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh gồm đáp anđề thi demo vào lớp 10 môn giờ anh violetgiải đáp đề thi demo vào lớp 10 môn giờ anh năm năm trước đề số 2 đề thi tuyển vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhcỗ đề thi tuyển vào lớp 10 môn giờ anhbộ 10 đề thi tuyển chọn vào lớp 10 môn tiếng anh tất cả đáp ánđề thi học tập kì lớp 10 môn giờ đồng hồ anhde thi chuyen cap lop 10 mon tieng anhde thi giua ki lop 10 mon tieng anhđề điều tra vào lớp 10 môn giờ anhtuyen tap de thi thu vao lop 10 mon toantuyển chọn tập đề thi thử vào lớp 10 môn toántuyển tập đề thi vào lớp 10 môn giờ anhNghiên cứu giúp sự có mặt lớp đảm bảo an toàn cùng kỹ năng phòng ăn mòn của thnghiền bền tiết trời vào ĐK nhiệt độ nhiệt đới việt namNghiên cứu vớt tổ hợp hóa học chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCPhường 1, d dimer trong chẩn đoán thù và tiên lượng nhồi máu óc cấpđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chăm thăng bình lần 2 tất cả lời giảiBiện pháp thống trị chuyển động dạy hát xoan trong ngôi trường trung học tập đại lý huyện lâm thao, phụ thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinch học 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục với carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật tân oán k meansNghiên cứu giúp tổng hòa hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngĐịnh tội danh tự trong thực tiễn thị xã Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 dìm dạng rui roTtinh quái tụng trên phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự cả nước từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinc học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa ở đụng vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài 15: Tiêu hóa nghỉ ngơi rượu cồn vậtNguyên tắc phân hóa trách rưới nhiệm hình sự đối với fan dưới 18 tuổi tội tình vào pháp luật hình sự toàn nước (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinch học tập 11 bài 14: Thực hành vạc hiện tại thở ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài xích 14: Thực hành phạt hiện tại hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện hô hấp ngơi nghỉ thực đồ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ đề bài liệu new đăng bắt tắt vnạp năng lượng phiên bản trong thâm tâm mẹ võ thuật cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình trong ngày lễ hội đầu năm Điểm sáng chung cùng phương châm của ngành ruột khoang tngày tiết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 cthị trấn cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve bé trau củ bài xích ca nđính thêm đi bên trên kho bãi cat sự phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê lại gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8