Xét Tuyển Nguyện Vọng Bổ Sung 2021

IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var gian lận = number.length % 3;var output đầu ra = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Danh sách cụ thể các trường xét tuyển nguyện vọng 2

Bạn đang xem: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2021

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm:

Danh sách chi tiết các trường xét tuyển hoài vọng 2

Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên đã tổng hòa hợp danh sách toàn bộ các ngôi trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung cập nhật đợt một năm 2015 cập nhật đến ngày 28/8.


*
Ảnh minh họa

Theo đó, có hàng ngàn trường đại học, cđ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cập nhật đợt 1 (NV2) tính đến thời khắc này.

Danh sách những trường đại học phía Bắc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1tại đâyDanh sách những trường đh phía phái mạnh nguyện vọng bổ sung cập nhật đợt 1tại đâyDanh sách các trường cao đẳng phía Bắc nguyện vọng bổ sung cập nhật đợt 1tại đâyDanh sách các trường cao đẳng phía nam nguyện vọng bổ sung cập nhật đợt 1tại đây