CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2016

Các bạn sinh viên bậc Đại học hệ chủ yếu quy Khóa 2018 và Khoá 2017(chưa xét siêng ngành) đăng nhập Hệ thống làm chủ sinh viên,chọn mục :CQui » Đăng cam kết chuyên ngànhđể đăng ký nguyện vọng chuyên ngành.

Bạn đang xem: Chỉ tiêu đại học khoa học tự nhiên 2016


Tất cả sv Khóa 2018 với Khoá 2017 (chưa xét siêng ngành) cần tham gia Đăng ký kết nguyện vọng chăm ngành.Các bạn cũng có thể thay thay đổi nguyện vọng những lần trong thời gian đăng ký kết trên.Mỗi ngành/chuyên ngành gồm chỉ tiêu cụ thể (bảng bên dưới), chúng ta cân nói để tuyển lựa nguyện vọng tương xứng với kỹ năng và yêu mến của mình.

Xem thêm:

Ngành/Chuyên ngànhChỉ tiêuKỹ thuật phần mềm140Công nghệ tri thức70Hệ thống thông tin95Khoa học máy vi tính + khoa học dữ liệu90Mạng máy vi tính và viễn thông50Thị giác sản phẩm tính50
*
©2006-2021 Khoa công nghệ Thông Tin - ĐH KHTN tp.hồ chí minh 227 Nguyễn Văn Cừ Q5 tp.hồ chí minh - (08) 38.354.266 - (08) 38.324.467 Được trở nên tân tiến bởi SELab dựa vào DotNetNuke® Portal- Designed by dvdprostore.com
var m_oSPJSDOM_dnn_dnnMenu_ctldnnMenu=new SPJSXMLNode("root", "", null, "", "", "", "", "", "", "false", "", "", "", "", "");var m_oSPNode=new Array(); m_oSPNode<"-1">=m_oSPJSDOM_dnn_dnnMenu_ctldnnMenu;m_oSPNode<"217"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "217", m_oSPNode<"-1">, "Thông tin chung", "", "", "", "", "
*
", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem ", "");m_oSPNode<"1030"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1030", m_oSPNode<"-1">, "CQuy", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "");m_oSPNode<"479"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "479", m_oSPNode<"-1">, "HCĐH", "/vn/Default.aspx?tabid=479", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "");m_oSPNode<"480"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "480", m_oSPNode<"-1">, "CĐẳng", "/vn/Default.aspx?tabid=480", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "");m_oSPNode<"473"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "473", m_oSPNode<"-1">, "ĐTTXa", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "");m_oSPNode<"227"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "227", m_oSPNode<"-1">, "Liên hệ", "/vn/Default.aspx?tabid=227", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "");m_oSPNode<"289"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "289", m_oSPNode<"217">, "Chương trình đào tạo", "/vn/Default.aspx?tabid=289", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"346"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "346", m_oSPNode<"217">, "Mẫu đơn & Quy định", "/vn/Default.aspx?tabid=346", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"563"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "563", m_oSPNode<"217">, "Kế hoạch học vụ", "/vn/Default.aspx?tabid=563", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"290"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "290", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa trước 2005", "/vn/Default.aspx?tabid=290", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"291"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "291", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển 2005 đến 2007", "/vn/LinkClick.aspx?fileticket=GoF7ixG7ZU8%3d&tabid=291", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"561"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "561", m_oSPNode<"289">, "CQuy khóa tuyển 2008-2009", "/vn/LinkClick.aspx?fileticket=teSyU48Bomw%3d&tabid=561", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"841"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "841", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2010", "/vn/LinkClick.aspx?fileticket=CBb44ePW78I%3d&tabid=841", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"830"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "830", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2011", "/vn/Default.aspx?tabid=830", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"910"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "910", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển 2012", "/vn/Default.aspx?tabid=910", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"955"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "955", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2013", "/vn/Default.aspx?tabid=955", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"957"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "957", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển 2014", "/vn/Default.aspx?tabid=957", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"956"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "956", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển 2015", "/vn/Default.aspx?tabid=956", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"961"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "961", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2016", "/vn/Default.aspx?tabid=961", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1106"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1106", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển 2017 cùng 2018", "/vn/Default.aspx?tabid=1106", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1129"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1129", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2019", "/vn/Default.aspx?tabid=1129", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1133"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1133", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2020", "/vn/Default.aspx?tabid=1133", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1158"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1158", m_oSPNode<"289">, "CQuy Khóa tuyển chọn 2021", "/vn/Default.aspx?tabid=1158", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"562"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "562", m_oSPNode<"289">, "Chuyển đổi HP tương tự (CQ)", "/vn/Default.aspx?tabid=562", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"987"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "987", m_oSPNode<"289">, "Môn tiên quyết & Môn học trước", "http://www.dvdprostore.com/vn/Portals/2/CTDT/CQ_TienQuyet_HocTruoc.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"832"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "832", m_oSPNode<"289">, "Đề cương cứng học phần cầm tắt", "/vn/LinkClick.aspx?fileticket=OhT9SLaRBo0%3d&tabid=832", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"564"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "564", m_oSPNode<"563">, "Hệ chủ yếu Qui", "https://www.dvdprostore.com/vn/Download/KeHoachHocVu/KHHVu_CQ.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"565"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "565", m_oSPNode<"563">, "Hệ Cao Đẳng", "https://www.dvdprostore.com/vn/Download/KeHoachHocVu/KHHVu_CD.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"566"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "566", m_oSPNode<"563">, "Hệ trên Chức", "http://www.dvdprostore.com/vn/Download/KeHoachHocVu/KHHVu_TC.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"567"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "567", m_oSPNode<"563">, "Hệ trả Chỉnh", "https://www.dvdprostore.com/vn/Download/KeHoachHocVu/KHHVu_HC.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"568"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "568", m_oSPNode<"563">, "Hệ ĐTTX Qua Mạng", "https://www.dvdprostore.com/vn/Download/KeHoachHocVu/KHHVu_TX.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"218"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "218", m_oSPNode<"1030">, "Thông báo hệ CQ", "/vn/Default.aspx?tabid=218", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"363"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "363", m_oSPNode<"1030">, "Lịch - Thời khóa biểu", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1060"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1060", m_oSPNode<"1030">, "Tốt nghiệp", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"386"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "386", m_oSPNode<"363">, "Thời khóa biểu LT", "/vn/Default.aspx?tabid=386", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"387"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "387", m_oSPNode<"363">, "Thời khóa biểu TH", "http://www.dvdprostore.com/vn/Download/TKB_TH.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"447"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "447", m_oSPNode<"363">, "Lịch và HThức tiếp SV", "/vn/Default.aspx?tabid=447", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"393"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "393", m_oSPNode<"363">, "Lịch đk học phần", "/vn/Default.aspx?tabid=393", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"394"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "394", m_oSPNode<"363">, "Lịch đk CNgành", "/vn/Default.aspx?tabid=394", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1064"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1064", m_oSPNode<"1060">, "Mẫu đơn & Quy định", "/vn/Default.aspx?tabid=1064", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1065"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1065", m_oSPNode<"1060">, "Quy trình thực hiện", "/vn/Default.aspx?tabid=1065", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"483"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "483", m_oSPNode<"479">, "Lịch và Thời khóa biểu", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"740"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "740", m_oSPNode<"479">, "Chương trình đào tạo", "/vn/Default.aspx?tabid=740", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"741"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "741", m_oSPNode<"479">, "Bảng thay đổi HP tương đương", "/vn/LinkClick.aspx?fileticket=lMcJmw%2fqAvc%3d&tabid=741", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"482"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "482", m_oSPNode<"483">, "TKB Lý thuyết", "/vn/Default.aspx?tabid=482", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"501"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "501", m_oSPNode<"480">, "Chương trình đào tạo", "/vn/Default.aspx?tabid=501", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"498"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "498", m_oSPNode<"480">, "Lịch và Thời khóa biểu", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"499"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "499", m_oSPNode<"498">, "TKB Lý thuyết", "/vn/Default.aspx?tabid=499", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"504"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "504", m_oSPNode<"498">, "TKB Thực hành", "http://www.dvdprostore.com/vn/download/TKB_TH_CD.pdf", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"959"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "959", m_oSPNode<"473">, "Thông báo tuyển chọn sinh", "/vn/Default.aspx?tabid=959", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"960"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "960", m_oSPNode<"473">, "Chương trình đào tạo", "/vn/Default.aspx?tabid=960", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1137"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1137", m_oSPNode<"960">, "ĐTTX Khóa tuyển 2021", "/vn/Default.aspx?tabid=1137", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1138"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1138", m_oSPNode<"960">, "ĐTTX Khóa tuyển 2020", "/vn/Default.aspx?tabid=1138", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"1139"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1139", m_oSPNode<"960">, "ĐTTX Khóa tuyển 2016 đến Khóa tuyển chọn 2019", "/vn/Default.aspx?tabid=1139", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");spm_initMyMenu(m_oSPJSDOM_dnn_dnnMenu_ctldnnMenu, spm_getById("dnn_dnnMenu_ctldnnMenu"));delete m_oSPNode;