BÀI TẬP VỀ CÂU GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG ANH

Bạn mong muốn tường thuật, ao ước kể lại một sự việc đã xảy ra cho những người khác nghe nhưng trù trừ phải nói rứa nào, đặt câu ra sao? hiểu rằng điều đó, bây giờ dvdprostore.com đã trình bày cụ thể về Câu trực tiếp, loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh – Cấu trúc, biện pháp dùng và bài bác tập gồm đáp án để bạn đọc hoàn toàn có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức này nhé!

*
*
*
Câu trực tiếp con gián tiếp trong giờ Anh

a) bài xích 1: Chuyển tự câu trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp

“Where is my umbrella?” she asked.She asked……………………………………… ………………….“How are you?” Martin asked us.Martin asked us………………………………………… ……………….He asked, “Do I have to bởi it?”He asked……………………………………… ………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter.The mother asked her daughter…………………………………… …………………….“Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..“What are they doing?” she asked.She wanted to know………………………………………. …………………“Are you going to the cinema?” he asked me.He wanted khổng lồ know………………………………………. …………………The teacher asked, “Who speaks English?”The teacher wanted to lớn know………………………………………. …………………“How bởi vì you know that?” she asked me.She asked me………………………………………… ……………….“Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.My friend asked me………………………………………… ……………….

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng anh

Đáp án bài bác 1:

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vì it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.

Xem thêm:

She wanted lớn know what they were doing.He wanted lớn know if I was going lớn the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

b) bài bác 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:

Jane asked me __ going khổng lồ settle down in Australia.A. When am IB. When was IC. When I wasD. Was when IMy mother said that __ when she saw me getting married.A. She feels happyB. She felt happyC. Did she fell happyD. She is felt happyKate asked me what type of instrument I used most often.A. WhatB. WhenC. IfD. No articleJohn told me __ the furniture in his closet until he came homeA. To lớn touchB. That touchingC. Not to touchD. Lớn touchingMary told me __ her decorate the house because that day is her birthday.A. If helpingB. Not to helpC. Whether lớn helpD. To helpHe said that he met me __.A. The previous dayB. The dayC. The before dayD. The dayJenny wants khổng lồ know __ come back to lớn the office.A. When will my bossB. Will when my bossC. When my boss khủng willD. When my trùm cuối wouldLisa told her boyfriend __ in her dining room.A. To lớn smokeB. Not khổng lồ smokeC. That smokingD. SmokingRose asked me __ feel most interested in life.A. What make meB. If I makeC. What made meD. What did make meHe told me __ the bathroom because it was being repaired.A. To useB. Not khổng lồ useC. Lớn usingD. If using

Đáp án bài 2:

CBACDADBCB

Trên đây là toàn bộ bài viết chi ngày tiết vềCâu trực tiếp, loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh – bài xích tập bao gồm đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn nắm rõ và áp dụng chúng dễ dàng. Không tính Câu trực tiếp, gián tiếpthì trong giờ đồng hồ Anh còn tồn tại vô vàn các cấu trúcngữ pháp, những thì khác, các chúng ta có thể tham khảo tạiHọc tiếng Anh thuộc dvdprostore.com. Cùng theo dõi các bài viết sau củadvdprostore.comđể tất cả thêm những kiến thức có ích hơn nhé. Thanks!