BÀI TẬP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Bài tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử là dạng bài tập cơ bản và rất đặc biệt quan trọng đối cùng với môn hóa học THPT. Con kiến Guru chia sẻ tới các em học sinh các phương thức và dạng bài xích tập mẫu giúp những em nạm vững, giải nhanh những dạng bài tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử.

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử

I.Phương pháp cùng ví dụ về bài xích tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: toàn bô electron nhịn nhường = toàn bô electron nhận

Bước 1. Xác minh số oxi hóa chuyển đổi thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt các hệ số kiếm được vào phương trình phản nghịch ứng và tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta rất có thể cân bởi phản ứng lão hóa – khử theo cách thức tăng – giảm số lão hóa với nguyên tắc: tổng số thoái hóa tăng = tổng số thoái hóa giảm.

- bội phản ứng thoái hóa – khử còn rất có thể được cân đối theo phương thức ion–electron: ví dụ như ...

- nếu như trong một phương trình làm phản ứng oxi hóa – khử có nhiều nguyên tố bao gồm số oxi hóa cùng bớt (hoặc thuộc tăng) mà:

+ Nếu chúng thuộc cũng một chất: thì phải bảo đảm an toàn tỉ lệ số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

+ Nếu bọn chúng thuộc những chất không giống nhau: thì phải bảo đảm tỉ lệ số mol của các chất kia theo đề đã cho.

* trường hợp đối với hợp chất hữu cơ:

- trong trường hợp nhưng mà hợp hóa học hữu cơ trước cùng sau phản nghịch ứng có một tổ nguyên tử chuyển đổi và một số trong những nhóm không đổi thì nên xác minh số lão hóa của C trong từng đội rồi bắt đầu cân bằng.

- vào trường hợp mà hợp chất hữu cơ biến đổi toàn bộ phân tử, nên cân đối theo số thoái hóa trung bình của C.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. thăng bằng phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. khẳng định sự chuyển đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2.

Xem thêm: Điểm Chuẩn 2016: Trường Đại Học Bách Khoa Tp Hcm Điểm Chuẩn 2016

Lập thăng bởi electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ gồm 1CrS cùng 3N

*
.

Bước 3. Đặt những hệ số vừa kiếm tìm vào bội nghịch ứng và cân đối phương trình phản bội ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. cân bằng phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản bội ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. thăng bằng phản ứng vào dung dịch có

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình phản nghịch ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài xích tập cân đối phản ứng thoái hóa khử và lý giải giải

Phần bài tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử bao hàm 5 câu hỏi có đáp án cụ thể thuộc các dạng khác biệt và 3 câu hỏi học sinh từ bỏ làm.

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được thực hiện trong phần lớn các dạng bài bác tập thpt và dàn trải xuyên thấu trong hầu hết các câu hỏi bài tập trong những đề thi hóa học THPT. Do vậy, các thắc mắc minh họa sau đây sẽ giúp đỡ học sinh dễ hình dung và nỗ lực vứng các kỹ năng giải bài tập cân bằng phản ứng lão hóa khử.

1. Đề bài bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 1. cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho biết thêm hệ số cân đối của FeSO4 cùng K2Cr2O7 thứu tự là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. mang lại phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho thấy thêm tỉ lệ hệ số của hóa học khử và chất oxi hóa sau khoản thời gian cân bằng là lời giải nào bên dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. thăng bằng phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. cân đối phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. cân đối phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: đáp án C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài bác tập tự làm

Câu 1. Hãy cân đối phương trình bội phản ứng lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Khẳng định hệ số cân đối của KMnO4 trong bội phản ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn lời giải đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. thăng bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương thức thăng bởi e:

*

Trên phía trên là phương thức giải rõ ràng các dạng bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử. Bao gồm các ví dụ như minh họa và bài tập chủng loại kèm đáp án chi tiết. Kiến Guru hy vọng thông qua bài học kinh nghiệm này, rất có thể giúp các em học viên nắm vững kiến thức, đọc rõ bản chất và thuận lợi ghi lưu giữ các phương pháp làm các dạng bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử. Những em tất cả thể xem thêm nhiều bài xích học hữu ích tại con kiến Guru nhé!